Proiect inovare 3CI
"GHIDUL CERINȚELOR ÎNSCRISE ÎN STANDARDELE CEI PRIVIND VEHICULELE ELECTRICE DE TRANSPORT URBAN ȘI MĂSURI DE RESPECTARE A LOR"

- Raport de impact proiect 3CI

Proiect inovare 242
"STANDURI INOVATIVE DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR PENTRU TRACŢIUNE ELECTRICĂ"

- Fişă prezentare proiect 242

Proiect inovare 224
"ACŢIONĂRI ELECTRICE DE MEDIE PUTERE CU INVERTOARE TRIFAZATE ŞI MOTOARE ASINCRONE"

- Fişă prezentare proiect 224

Proiect inovare 148
"SURSE STATICE DE PUTERE PENTRU ALIMENTAREA SERVICIILOR AUXILIARE ALE VAGOANELOR DE CALE FERATĂ CU ALIMENTARE DE LA CONDUCTA PRINCIPALĂ A TRENULUI"

- Fişă prezentare proiect 148

Proiect inovare 256
"SURSE STATICE PENTRU ALIMENTAREA SERVICIILOR AUXILIARE ALE TRAMVAIELOR"

- Fişă prezentare proiect 256